විභාග ප්‍රතිඵල entertainment  10-01-2017    Recently Add Teledramas

  Recently Add Teledrama
politics
20-01-2017
MTV Noon news
20-01-2017
Sirasa Lunch Time news
20-01-2017
Live @ 12
20-01-2017
Janahithage Viridu Sural
20-01-2017
ladies
20-01-2017
ladies
20-01-2017
ladies
20-01-2017
Shakthi News - Morning
20-01-2017
entertainment
20-01-2017
entertainment
20-01-2017
entertainment
20-01-2017
news
20-01-2017
Tharu Walalla
20-01-2017
Paththare Wisthare
20-01-2017
Mulpituwa
20-01-2017
entertainment
19-01-2017
politics
19-01-2017
News 1st 10PM
19-01-2017
English MTV News
19-01-2017
Dandubasnamanaya
19-01-2017
Eaheth Ehemai
19-01-2017
Hiru News 9.30pm
19-01-2017
Saraswathichandra
19-01-2017
Me Adarayai
19-01-2017
  Janahithage Viridu Sural
Janahithage Virindu Sural
20-01-2017
Janahithage Virindu Sural
13-01-2017
විභාග ප්‍රතිඵල
10-01-2017
NETH FM Janahithage Virindu Sural
11-01-2017
සුභ නව වසරක් වේවා..!
02-01-2017
janahithage Virindu Sural
30-12-2016
මේ වෙන්නේ රණවිරු දඩයමක්ද ?
15-12-2016
ඇමතිගෙ දුව නිට්ටඹුව පොලීසියෙන් අල්ලයි
16-12-2016
දවස් හතරෙ නිවාඩුව පරිස්සමෙන්
09-12-2016
හාමුදුරුවො දුක් විදිනවා කොළඹ 07
05-12-2016